banner62

Bütünsel düşünce ve sistem

 Bütünsel düşünce ve sistem yaklaşımı olmadan yenilikçiliğin başarıya ulaşma olasılığı hemen hemen yok gibidir.

Bütünsel düşünce hem iç dünyamızda hem de dış dünya karşısında özgür ve bağımsız düşünmeyi gerektirir.
doğu"şark" düşüncesinde tutarlı bir bütüne bağlı olmayan parça bilgiler temeldir. Çağdaş BATI düşüncesi
ise parçalar arasındaki ilintileri ve karşılıklı etkileşimi bir arada ele alarak bütünsel düşünceye ulaşır.
BATININ LAİK yaşam biçiminin oluşturulması için büyük savaşımlar vermiştir. LAİK ve hümanist düşünce 
ile birlikte özgürlük bireysellik ve insanın öne çıkarılması ve dolaysıyla bilimsel düşüne yaratmanın önü açılmıştır.

ÖZGÜR ve BAĞIMSIZ düşünce yerine itaat ve inancın egemen olduğu bir yapıda tutucu merkezcil farklılıklara 
yer vermeyen ,yaratıcılıktan , bilimsellikten uzak kapalı kaderci bir yönetim ve kültürel ortam oluşmaktadır.
bu tür bir ortamda bilimsel gelişme çağdaşlık yenileşme beklenemez. 

insanlığın ulaşmış olduğu ÇAĞDAŞ teknolojik düzeyin arkasında uzun yıllar boyunca gerçekleştirilen doğa 
bilimlerindeki ilerlemelerdir. GÜNÜMÜZ TEKNOLOJİ LERİN üretebilmesi ve yeniliklerin yapılabilmeli için bilimsel bilgi
birikiminin bu birikim için de özgür laik düşünce yapısının toplumlara egemen olması gerekmiştir.


Ülkemizde bilgi toplumu derken genellikle cep telefonları , bigisayar ve İNT. kullanımı anlaşılıyor. 
bunlar yenilikçilik değil taklitçiliktir. OSMANLI DEVLET düzeninde geçerli olan ikili eğitim yapısının yol açtığı gelişmeyi
engelleyci gelenekler ile reformlar bir arada olmasının neden olduğu yaratıcılığı ve özgür akıl yürütmeyi önleyen
olumsuzluklar ancak büyük ATATÜRK'ÜN yaptığı "LAİKLİK" Devrimi ile asılmıştır.


YANİ, Hem dindar hem yenilikçi"ÇAĞDAŞ" olmak mümkün değildir. biri, uhrevi ve yasaklar alemine dayanıyor
Diğeri çağdaş ve özgür düşünceye dayanıyor..

YORUM EKLE